Arval Denmark

Leasing and Rental

Contact Info

Lyskaer 1, 1 tv.
2730
Herlev
Denmark
+45 70 26 50 60
About us

Arval Danmark har hovedsaede pa adressen Lyskaer 1,1.tv., 2730 Herlev. I henhold til vores forretningsfilosofi og den made, vi driver virksomhed pa, har vi valgt at indrette os i et moderne og abent kontorlandskab, som vil gore det lettere for os at sikre de mest optimale og smidige arbejdsgange, hvilket I selv vil kunne se og opleve, nar I besoger vores kontor.

Driften af det danske datterselskab startede i 2012, og det er vores ambition, at vores forretningsvolumen og medarbejdertal i de forste ar skal vokse, sa vi i fremtiden bliver en af de forende aktorer pa det danske marked. Men frem for at blive forende malt pa storrelse og volumen, sigter vi mod at blive den forende aktor inden for levering af full service leasing i Danmark, hvad angar kundetilfredshed, effektivitet og kvaliteten af den service, vi yder kunderne.

-----

About Arval

Arval Denmark is located on Lyskaer 1,1.th. 2730 in Herlev. According to our business philosophy and the way we operate, we have chosen a very modern and open-planned office which will facilitate us to deliver smooth and optimal business processes. This you can experience yourself when you come to visit us at our premises.

The operation of the Danish subsidiary started in 2012 and it is our ambition to grow in business volume and internal staff within the next years and in future, to become one of the dominating players on the Danish market. However, rather than being the no. 1 player in terms of size and volume, we aim at becoming the no.1 provider of full operational service leasing in Denmark in terms of customer satisfaction, service quality and efficiency for our clients.

Your personal contacts
Main contact: 
Contacts: 
Mr
Knudsen
Commercial director
0045 31 40 07 29
0045 70 26 50 60